Ty & Ja

  • Ty & Ja

    Portfólio, Ty & Ja

    Fotenie „Ty & Ja“ vzniklo ako predsvadobné fotenie, v prípade, že by jedna z fotiek mala byť hlavným motívom na svadobnom oznámení.

    more details